Herroepingsrecht

Formulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de aankoop wilt ontbinden / herroepen.   

 

Aan Baaten Balance, Schoonhout 104, 4872 ME Etten-Leur.

@: balance.stones@gmail.com

 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende producten herroep

 

 

 

Besteld op

Ontvangen op  

Naam consument  

Adres consument  

Handtekening van consument  [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]   

Datum